Heidi Rottbøll Andersen

When

19/12/2023    
17:00 - 19:00

Where

CBS – Solbjerg Plads, lokale SP103
Solbjerg Plads 3, Frederiksberg, 2000

Tværkulturel inklusion i erhvervslivet – er det så enkelt?

Selvom et flertal af danskerne i en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Dansk Industri (DI) mener, at de udenlandske kolleger på deres arbejdspladser er faldet godt til, behøver det ikke være tilfældet.

Det siger stifter og direktør for virksomheden Living Institute, Heidi Rottbøll Andersen, der siden 2004 har rådgivet virksomheder i, hvordan de kan få dansk arbejdskultur, normer og udenlandske ansatte til at gå hånd i hånd.

“Vi danskere har nogle blinde punkter. Vi tror, at det er rarere at være her, end mange udlændinge giver udtryk for,” siger Heidi Rottbøll Andersen.

Hun oplever især ét irritationsmoment hos mange udlændinge.

“De oplever, at mange danskere hele tiden kredser om kulturelle forskelle og normer over frokostbordet i kantinen – og dermed får de udenlandske medarbejdere ofte en følelse af at være det etniske, og lidt kuriøse, indslag på arbejdspladsen. I stedet skal de inkluderes som en helt naturlig del af virksomheden,” siger hun.

Heidi Rottbøll Andersen tilføjer, at det også er vigtigt af økonomiske årsager. Studier har nemlig vist, at det alt i alt kan koste omkring fire millioner kroner for hvert mislykket ansættelse af en udenlandsk medarbejder.

Why are Danes so weird?

Ifølge Heidi Rottbøll Andersen er det vigtigt at forstå, at vi i Danmark har nogle ”ekstreme” kulturelle træk, hvor medarbejdernes autonomi er stor og magtdistancen meget lille. Derfor anbefaler hun, at udenlandske medarbejdere og ledere får et ”crash course” i dansk arbejdspladskultur.

Heidi Rottbøll Andersen fortæller, at hun på et tidspunkt rådgav en amerikansk virksomhedsleder, der mente, at det var lige så let at lede en flok katte, som en flok danskere.

“Det, som danskerne forstår ved dårlige ledelse, er micro management. Det skal udenlandske ledere forstå. De skal klædes på til den danske autonomi og tillidsbaserede ledelse,” siger hun.

Integration version 2.0

Heidi Rottbøll Andersen anerkender, at det går den rigtige vej. Vi befinder os i en version 2.0 af samarbejdet, hvor der er en stadig større accept og forståelse af at være på en arbejdsplads med kolleger med en anden baggrund end en selv.

Hun ønsker, at en inkluderende kultur på arbejdspladsen bliver en selvfølgelighed. Det kræver, at ledelsen går forrest – også i det sociale liv.