Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i CIBA den 24. juli 2018 - International Business Club CBS

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i CIBA den 24. juli 2018

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CIBA DEN 24. JULI 2018

INTERNATIONAL BUSINESS CLUB, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
STIFTET 1975 SOM UHK, UDENRIGS HANDELS KLUBBEN,
SENERE CIBA, COPENHAGEN INTERNATIONAL BUSINESS ALUMNI

Formand Jørgen Vesta indledte med at orientere om foreningens udvikling siden den ekstraordinære generalforsamling i CIBA den 21. marts 2018 og frem til i dag.

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, 114 kontingent betalende medlemmer og 36 studerende, gratis medlemmer. I alt 150 medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018. Herudover spændende program for resten af året, som fremgår af de fremlagte flyers.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening er der inviteret til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor der ønskes medlemmernes accept af alt det nye iht. fremsendte dagsorden og vedtægter.

Formanden foreslog Pernille Egdø som dirigent og Peter Birger Tøttrup som referent, hvilket de i alt 10 fremmødte medlemmer bakkede op om.

Herefter overlod formanden ordet til dirigenten, der konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed og gennemgik dagsordenen som udsendt ved brev dateret den 10. juli 2018.

Herefter satte dirigenten dagsordenens punkt 2 og punkt 3 til afstemning:

2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS,
som fremsendt med brev dateret den 10. juli 2018, og som publiceret på foreningens hjemmeside ibccbs.dk.
Vedtægterne blev vedtaget med 9 stemmer for, 1 stemme blank og ingen stemmer imod.

3. Valg af bestyrelse
Som foreslået i brev dateret den 10. juli 2018:
Jørgen Vesta Formand
Torben Holtmann Næstformand
Peter Birger Tøttrup Kasserer
Lise Gottlieb
Helle Lehmann
Kristian Vilhelm Nielsen
Bestyrelsen blev enstemmigt valgt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

FREDERIKSBERG DEN 24. JULI 2018

Referent: Peter Birger Tøttrup
Godkendt af dirigent: Pernille Egdø