EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KL 16.00-16.15 - International Business Club CBS

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KL 16.00-16.15

Kære medlem af IBCCBS

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes os at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, og 114 kontingent betalende medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening inviterer vi til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor vi formelt ønsker medlemmernes accept af alt det nye iht. nedenstående dagsorden:

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS, som vedhæftet
  3. Valg af bestyrelse

Følgende genopstiller:

Jørgen Vesta, Formand

Torben Holtmann, Næstformand

Peter Birger Tøttrup, Kasserer

Lise Gottlieb, Online Presence

Helle Lehmann, New Bizz

Følgende ønsker nyvalg

Kristian Vilhelm Nielsen

STED: CBS, lokale DSØ089, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

TILMELDING: Senest den 17. juli 2018 på ibccbs.dk

IBC CBS Bestyrelsen

Tags: ,