Arrangementer Archives - International Business Club CBS

Category: Arrangementer

Erik Damgaard Uniconta live at IBCCBS

Et billede siger mere end 1000 ord.

En video viser mange 1000 billeder 😊

Hvis du på kort tid vil se hvad der

Så er denne video noget for dig 😊

Du er velkommen til at like, dele og melde dig ind 😉

God weekend ☀️🥂

IBC CBS invites you to our next exciting event with free access for signed up members and CBS students.

Join us and experience:

Eric Damgaard live

From software development, to Hollywood, and back

Time: Tuesday, October 30th at 1530-1800 hours

Place: CBS Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Auditorium SPs16, ground floor just down the Hall from the main entrance and to the right

Kindly note that only 145 seats are available on a first come first served basis

Programme, October 30th, 2018:

1530 – 1555 CBS, Access to event Lounge, Networking, Seating

1600 – 1615 Welcome, status and update, IBC CBS Chairman Jørgen Vesta unveiling our exciting list of events for 2019

1615 – 1715 Erik Damgaard, CEO Uniconta: Background, education, own companies, culturel differencies in DK vs. USA way of doing business – Navision/Microsoft, leadership experiences, what I learned, present company, my focus and vision in Uniconta, how to handle the Press, people I look for, my best career advise to students

1715 – 1730 Questions and Answers

1730 – 1800 Networking and a glass of wine

Please sign up today at www.ibccbs.dk – free CBS student sign up!

Looking forward to seeing you all.

IBC CBS – International Business Club Copenhagen Business School

Torben Holtmann, Vice Chairman

IBC CBS, proudly invites you, to an exciting event, where you as a signed up member have free access. Join us and experience:

Lars Seier Christensen LIVE

CEO of Seier Capital A/S

From bar owner in Spain to International Business Tycoon

Time:          Tuesday, September 25, at 15.30-18.00.

Place:         CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Auditorium SP201

 

Kindly note only 170 seats are available, at first come first served basis

Lars Seier Christensen is a self made man, a success story and a character seldom, if ever, seen in Denmark, with activities in numerous fields: Finance, Bank owner, Crypto, Cycling, F1 motorsport, Gourmet restaurants, Politics, Liberal Alliance, Ayn Rand Institute, Art, Wine, Gourmet Dining, Ice hockey just to mention a few.

Lars started his career with a “sproglig studentereksamen” and developed himself into a billionaire.

Lars joins us at IBC CBS to share his best career advice with all of us. Join us for this exciting event and hear Lars Seier Christensen himself talk about his adventurous journey, ups and downs on the road, what he learned and what his best advice are to others, especially young students at CBS.

Programme, September 25, 2018, 15.30-18.00:
15.30 – 15.50: CBS, Access to event Lounge, Drink, Network, Seating,

15.50 – 15.53: Todays programme, IBC CBS, Vice Chairman Torben Holtmann

15.53 – 16.00: Event sponsor Kim og Nikolaj Siefert, siefertvine.dk Prosecco             

16.00 – 16.15: Welcome, status and update, IBC CBS Chairman Jørgen Vesta

16.15 – 17.15: Lars Seier Christensen, CEO Seier Capital A/S

 • Education, Punk times
 • What I learned in front of the bar, and in the back of the bar
 • London, finance and romance
 • Developing a world wide sales organization, people I look for
 • Values in Seier Capital, My focus as chairman
 • My best carrier advice to you still studying

17.15 – 17.30: Q&A

17.30 – 18.00: Network and drink

See you soon – Secure Your Seat => CLICK HERE!

IBC CBS

Jørgen Vesta
Chairman

Tags: , , , , ,

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CIBA DEN 24. JULI 2018

INTERNATIONAL BUSINESS CLUB, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
STIFTET 1975 SOM UHK, UDENRIGS HANDELS KLUBBEN,
SENERE CIBA, COPENHAGEN INTERNATIONAL BUSINESS ALUMNI

Formand Jørgen Vesta indledte med at orientere om foreningens udvikling siden den ekstraordinære generalforsamling i CIBA den 21. marts 2018 og frem til i dag.

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, 114 kontingent betalende medlemmer og 36 studerende, gratis medlemmer. I alt 150 medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018. Herudover spændende program for resten af året, som fremgår af de fremlagte flyers.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening er der inviteret til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor der ønskes medlemmernes accept af alt det nye iht. fremsendte dagsorden og vedtægter.

Formanden foreslog Pernille Egdø som dirigent og Peter Birger Tøttrup som referent, hvilket de i alt 10 fremmødte medlemmer bakkede op om.

Herefter overlod formanden ordet til dirigenten, der konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed og gennemgik dagsordenen som udsendt ved brev dateret den 10. juli 2018.

Herefter satte dirigenten dagsordenens punkt 2 og punkt 3 til afstemning:

2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS,
som fremsendt med brev dateret den 10. juli 2018, og som publiceret på foreningens hjemmeside ibccbs.dk.
Vedtægterne blev vedtaget med 9 stemmer for, 1 stemme blank og ingen stemmer imod.

3. Valg af bestyrelse
Som foreslået i brev dateret den 10. juli 2018:
Jørgen Vesta Formand
Torben Holtmann Næstformand
Peter Birger Tøttrup Kasserer
Lise Gottlieb
Helle Lehmann
Kristian Vilhelm Nielsen
Bestyrelsen blev enstemmigt valgt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

FREDERIKSBERG DEN 24. JULI 2018

Referent: Peter Birger Tøttrup
Godkendt af dirigent: Pernille Egdø

Kære medlem af IBCCBS

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes os at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, og 114 kontingent betalende medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening inviterer vi til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor vi formelt ønsker medlemmernes accept af alt det nye iht. nedenstående dagsorden:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS, som vedhæftet
 3. Valg af bestyrelse

Følgende genopstiller:

Jørgen Vesta, Formand

Torben Holtmann, Næstformand

Peter Birger Tøttrup, Kasserer

Lise Gottlieb, Online Presence

Helle Lehmann, New Bizz

Følgende ønsker nyvalg

Kristian Vilhelm Nielsen

STED: CBS, lokale DSØ089, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

TILMELDING: Senest den 17. juli 2018 på ibccbs.dk

IBC CBS Bestyrelsen

Tags: ,

 • 1
 • 2