Jørgen Vesta, Author at International Business Club CBS

Author: Jørgen Vesta

Kære alle medlemmer af IBC CBS,

Tak for sidst til alle 75 medlemmer der var med til gøre Gallafesten 2019 til det brag af en fest, som vi alle håbede på.

 Dette nyhedsbrev indeholder kort information om følgende emner:

 1. Referat fra generalforsamling, og video fra gallafest
 2. Årets medlem 2018
 3. Kalender og kontingent opkrævning 2019.

 

1. Referat fra generalforsamling, video fra galla fest:

Generalforsamlingen foregik stående, i god ro og orden. Du finder referat fra generalforsamlingen her.

Galla festen inkluderede velkomstdrink, 3 retters menu, vin ad libitum, kaffe, og efterfølgende netværk og dans til live musik.

Du finder video fra galla festen her 

 

2. Årets medlem 2018:

IBC CBS udnævnte Kim Siefert til årets medlem 2018.

I anerkendelse af Kim’s store og uegennyttige arbejde for, at fremme IBC CBS, gennem handling

og positiv opbakning.

Se gave og diplom til årets medlem her 

 

3. Program, flere medlemmer og kontingent 2019:

Vi har et mål om, at fordoble medlemstallet i 2019.

Vort Dream Team af indlægsholdere, brochure klik her, fortjener at blive oplevet af rigtig mange:

27.02                  Lone Fønss Schrøder

26.03                  Anders Samuelsen

30.04                  Henrik Mathiasen

28.05                  Ulrik Juul Christensen

30.09                  Thomas Thune Andersen

20.10                  Jimmy Maymann

26.11                  Lars Tvede

12.12.                 Henrik Gade Jensen

 

Derfor har bestyrelsen enstemmigt besluttet, at kontingent 2019 fastholdes på kr. 500.

Det vil være en stor hjælp hvis du vil betale kontingentet asap.  

Venligst log ind på https://ibccbs.dk/sign-in opdater din medlems profil og betal kr. 500 årskontingent 2019, hvorefter du deltager uden yderligere betalinger til alle 2019 events.

 

Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer, og opfordrer venligst til, at du som medlem hjælper til at sikre tilgangen, hvis du anbefaler medlemskab til 5 af dine nærmeste i netværket.

 

På gensyn i IBC CBS.

pbv

International Business Club, Copenhagen Business School, IBC CBS

Jørgen Vesta, Formand

Nytårsbrev

Kære alle medlemmer af IBC CBS,

 

Godt nytår.

 

Dette nyhedsbrev indeholder kort information om følgende emner:

 1. 2019, invitation til generalforsamling og gallafest
 2. 2018 Regnskab og 2019 budget
 3. Program, flere medlemmer og kontingent 2019.

 

 1. 2019, invitation til generalforsamling og gallafest, 25. januar 2019, husk at tilmelde dig:

Invitationer følger vedhæftet. Husk at tilmelde dig.

Der er allerede over 70 tilmeldte deltagere, bl.a. også flere af indlægsholderne i 2018 og 2019.

 

Der er begrænset antal pladser, first come, first served. Tilmelding på ibccbs.dk Deadline 16. januar 2019.

Eventuelt afbud efter 16. januar, no show gebyr kr. 600.

 

Deltagelse ved den ordinære generalforsamling og den efterfølgende gallafest er betinget af,

at 2019 kontingent kr. 500 er betalt senest den 16. januar 2019. Studie medlemmer der ønsker

at deltage ved gallafesten, skal ligeledes indbetale kr. 500 i årskontingent. Vi håber at rigtig

mange studerende vil benytte muligheden for at deltage.

Indbetaling kan ske her

https://ibccbs.dk/sign-in

 

 

 1. 2018 regnskab og 2019 budget:

IBC CBS er en pro bono forening, hvor bestyrelse, indlægsholdere m.fl. alle arbejder gratis.

Medlemmerne betaler kr. 500 i årskontingent, som bidrag til foreningens direkte udlæg.

Takket være indlægsholderne, bestyrelsens store indsats i 2018, og positive sponsorer som

Siefert Vine, Williams + Creative, Laser Tryk er det lykkedes at realisere et flot positivt resultat

på kr. 10.670 i 2018, som fremgår af vedhæftede regnskab.

Budgettet for 2019, vedhæftet, er ligeledes med et positivt resultat på

6.000. Dette er baseret på, at vi når vor målsætning om minimum 250 betalende

medlemmer i 2019.

 

 

 1. Program, flere medlemmer og kontingent 2019:

Vi har et mål om, at fordoble medlemstallet i 2019.

Vort Dream Team af indlægsholdere, brochure vedhæftet, fortjener at blive oplevet af rigtig mange:

27.02                  Lone Fønss Schrøder

26.03                  Anders Samuelsen

30.04                  Henrik Mathiasen

28.05                  Ulrik Juul Christensen

30.09                  Thomas Thune Andersen

20.10                  Jimmy Maymann

26.11                  Lars Tvede

12.12.                 Henrik Gade Jensen

 

Derfor har bestyrelsen enstemmigt besluttet, at kontingent 2019 fastholdes på kr. 500.

Det vil være en stor hjælp hvis du vil betale kontingentet asap.

 

Venligst log ind på https://ibccbs.dk/sign-in opdater din medlems profil og betal kr. 500 årskontingent 2019,

hvorefter du deltager uden yderligere betalinger til gallafest 2019 og events.

 

Ganske få af vore medlemmer har haft problemer med deres browsere ved indbetaling af kontingent.

Oplever du selv problemer med teknikken, er det ok at indbetale direkte til foreningen konto nummer

Reg nr.: 4201 Kontonr. 31 49 01 52 80. Efter eventuel betaling direkte til bank, venligst sms kasserer

Peter Birger Tøttrup, mobil 27 89 17 51, med dit navn.

 

Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer, og opfordrer venligst til, at du som medlem hjælper til at sikre tilgangen,

hvis du anbefaler medlemskab til 5 af dine nærmeste i netværket. Videresend gerne denne mail med bilag.

 

På gensyn i IBC CBS.

 

 

pbv

International Business Club, Copenhagen Business School

IBC CBS

 

Jørgen Vesta

Formand

IBC CBS invites you to our next exciting event with free access for signed up members and CBS students.

Join us and experience:

Eric Damgaard live

From software development, to Hollywood, and back

Time: Tuesday, October 30th at 1530-1800 hours

Place: CBS Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Auditorium SPs16, ground floor just down the Hall from the main entrance and to the right

Kindly note that only 145 seats are available on a first come first served basis

Programme, October 30th, 2018:

1530 – 1555 CBS, Access to event Lounge, Networking, Seating

1600 – 1615 Welcome, status and update, IBC CBS Chairman Jørgen Vesta unveiling our exciting list of events for 2019

1615 – 1715 Erik Damgaard, CEO Uniconta: Background, education, own companies, culturel differencies in DK vs. USA way of doing business – Navision/Microsoft, leadership experiences, what I learned, present company, my focus and vision in Uniconta, how to handle the Press, people I look for, my best career advise to students

1715 – 1730 Questions and Answers

1730 – 1800 Networking and a glass of wine

Please sign up today at www.ibccbs.dk – free CBS student sign up!

Looking forward to seeing you all.

IBC CBS – International Business Club Copenhagen Business School

Torben Holtmann, Vice Chairman

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CIBA DEN 24. JULI 2018

INTERNATIONAL BUSINESS CLUB, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
STIFTET 1975 SOM UHK, UDENRIGS HANDELS KLUBBEN,
SENERE CIBA, COPENHAGEN INTERNATIONAL BUSINESS ALUMNI

Formand Jørgen Vesta indledte med at orientere om foreningens udvikling siden den ekstraordinære generalforsamling i CIBA den 21. marts 2018 og frem til i dag.

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, 114 kontingent betalende medlemmer og 36 studerende, gratis medlemmer. I alt 150 medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018. Herudover spændende program for resten af året, som fremgår af de fremlagte flyers.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening er der inviteret til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor der ønskes medlemmernes accept af alt det nye iht. fremsendte dagsorden og vedtægter.

Formanden foreslog Pernille Egdø som dirigent og Peter Birger Tøttrup som referent, hvilket de i alt 10 fremmødte medlemmer bakkede op om.

Herefter overlod formanden ordet til dirigenten, der konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed og gennemgik dagsordenen som udsendt ved brev dateret den 10. juli 2018.

Herefter satte dirigenten dagsordenens punkt 2 og punkt 3 til afstemning:

2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS,
som fremsendt med brev dateret den 10. juli 2018, og som publiceret på foreningens hjemmeside ibccbs.dk.
Vedtægterne blev vedtaget med 9 stemmer for, 1 stemme blank og ingen stemmer imod.

3. Valg af bestyrelse
Som foreslået i brev dateret den 10. juli 2018:
Jørgen Vesta Formand
Torben Holtmann Næstformand
Peter Birger Tøttrup Kasserer
Lise Gottlieb
Helle Lehmann
Kristian Vilhelm Nielsen
Bestyrelsen blev enstemmigt valgt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

FREDERIKSBERG DEN 24. JULI 2018

Referent: Peter Birger Tøttrup
Godkendt af dirigent: Pernille Egdø

Kære medlem af IBCCBS

I løbet af de første 100 dage er det lykkedes os at revitalisere CIBA med nyt navn, ny hjemmeside, ny bestyrelse, nye vedtægter, nye events, flyers med program, bannere med program, og 114 kontingent betalende medlemmer. Herudover afholdelse af 2 velbesøgte events, den 3. maj på CBS med Lars Christian Brask, den 12. juni med Jesper Møller i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion. Herudover pris overrækkelse til bedste HD IB dimittend på CBS 2018.

Med ønske om at fortsætte det store aktivitetsniveau og høje engagement i en pro bono forening inviterer vi til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 24. JULI 2018 KLOKKEN 16.00-16.15

hvor vi formelt ønsker medlemmernes accept af alt det nye iht. nedenstående dagsorden:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Vedtagelse af vedtægter for International Business Club, CBS, som vedhæftet
 3. Valg af bestyrelse

Følgende genopstiller:

Jørgen Vesta, Formand

Torben Holtmann, Næstformand

Peter Birger Tøttrup, Kasserer

Lise Gottlieb, Online Presence

Helle Lehmann, New Bizz

Følgende ønsker nyvalg

Kristian Vilhelm Nielsen

STED: CBS, lokale DSØ089, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

TILMELDING: Senest den 17. juli 2018 på ibccbs.dk

IBC CBS Bestyrelsen

Tags: ,

 • 1
 • 2