Jørgen Vesta, Author at International Business Club CBS - Page 2 of 2

Author: Jørgen Vesta

Brev til alle CIBA medlemmer, 20. april 2018

Kære CIBA medlem,

Den 4. april 2018 modtog du mail med referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 21. marts 2018. Referatet afsluttes med følgende:

Ole Wiberg glædede sig over, at det var lykkedes at videreføre foreningen. Nils Thygesen efterlyste et oplæg fra den nye bestyrelse om, hvorledes man havde tænkt sig at etablere et grundlag  for en levedygtig forening. Jørgen Vesta anførte, at man endnu ikke havde taget stilling hertil, men at man nu ville ”trække i arbejdstøjet” og efter generalforsamlingen konstituere den nye bestyrelse.

På denne baggrund, er det en stor glæde hermed at kunne skrive til alle vore medlemmer i CIBA og orientere konkret og specifikt, hvad der er kommet ud af bestyrelsens arbejde:

1) Målsætning for den nye bestyrelse, der ønsker at revitalisere foreningen:

  1. Nyt navn, International Business Club, Copenhagen Business School IBCCBS
  2. At blive Danmarks bedste forening for alle med interesse for International Business.
  3. At tiltrække flere yngre medlemmer fra CBS’s International Business HD, HA, Cand. Merc.
  4. At styrke det akademiske link til CBS
  5. At hjælpe yngre medlemmer med faglig sparring, mentor ordning og jobsøgning
  6. At tilbyde medlemmerne en række fordele med medlemskab, faglige og sociale aktiviteter, der klart synliggør værdien af medlemskab for det enkelte medlem.
  7. At udvikle og markedsføre en række interessante events for medlemmerne.

2) Dream Team opbakning til IBC CBS

Lars Seier, Erik Damgaard, Christian Motzfeldt, Lone Fønss Schrøder, Jesper Møller, Lars Christian Brask, Henrik Gade Jensen, har alle sagt ja til at tale pro bono for CBS’ ældste alumni forening, IBCCBS, Læs meget mere om hvert enkel event, på www.ibccbs.dk

3) Ny hjemmeside,

læs mere, tilmeld dig som medlem, tilmeld dig til alle vore fremtidige events og betal kontingent på www.ibccbs.dk

På ovenstående positive baggrund, håber vi du har interesse i, at betale kontingent, uforandret kr. 500 per år, og dermed sikre dig gratis adgang til alle events. For god ordens skyld bemærkes det, at den tidligere bestyrelse ikke har opkrævet kontingent i år, Er du tilmeldt betalingsservice, skal du afmelde dette, og betale direkte med kort på www.ibccbs.dk. Vi håber du som medlem har forståelse for de administrative lettelser det vil medføre for en pro bono forening, at få alt samlet på en hjemmeside www.ibccbs.dk, så vi ikke skal benytte 3 platforme, 1. hjemmeside til info, 2. PBS til betaling og 3. tilmeld til events. 1 platform www.ibccbs.dk i stedet for 3.

Så husk, du skal først signe up på www.ibccbs.dk, betale kr. 500, og herefter fortsætter dit medlemskab, og du kan gratis tilmelde dig alle de fremtidige events.

Første event finder sted den 3. maj, så vi håber at se dig allerede der.

God weekend.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen,

IBCCBS International Business Club, CBS

 

Peter Birger Tøttrup, Finn Steffens, Rolf Ulrik, Jørgen Vesta, Oluf Steen Carstensen, Torben Holtmann

  • 1
  • 2